جمعه، 19 خرداد 1402

گریه برای هنر نمایش در اصفهان

مصادف شدن دهه فاطمیه با جشنواره نمایش در اصفهان هرچند تقارن غریبی نیست که در قبل نیز مسئولین ما از این ناهمانگی ها بسیار داشته اند. اما یک پیام مسلم دارد که باید به حال این هنر در اصفهان گریست. دست اندرکاران جشنواره ای که می توانست در خدمت اهداف بلند ...