دوشنبه، 25 تیر 1403

نوبت عاشقی یا شجره طیبه

هنوز هم نفس هایی هست که به هوای عشق محبت به دیگران در سینه ها می طپد. هم ممد حیات است و هم مفرح ذات. کسانی که مشتاقانه می آیند تا دست در دست هم دهند و شاخه گلی زیبا در طبیعت لایتناهی انسان ها بکارند تااز ثمره آن زندگی بر کام بسیاری از همنوعان خود شیرین ...

مدیران توانمند : توانمندی یک کشور در داشتن مدیران توانمند است

چند سالیست که به محض اینکه مدیری توانمند در استان ظهور میکند به عناوین مختلف معاندین و فرصت طلبان در پی حذف آن ها بر میآیند. کسانی که در زمان کاندیداتوری و رأی گرفتن از مردم به افراد حاضر در ستاد های انتخاباتی خود قول هایی داده اند که حالا باید به آن عمل ...

فوت کوزه گری

نمیدانم شما قصه فوت کوزه گری را میدانید یانه؟ میگویند در قدیم فردی به عنوان شاگرد در کنار استاد کوزه گری کار میکرد که پس از چندی به فکر آن افتاد که خودش شروع به ساختن کوزه کند . اما هرچه کوزه می ساخت در میان کوره با اولین حرارت پودر میشد. . تا اینکه ...